نرم نرمك می رسد اینك بهار،خوش به حال روزگار
پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: رجب، «شهرالله الأصمّ» است; و بدان سبب آن را «اصمّ» ناميدند كه هيچ ماهى به پايه عظمت آن نمى رسد;
میلاد شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی خجسته باد
علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را که به ماسوا فکندي همه سايه‌ي هما را دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين به علي شناختم به خدا قسم خدا را
دبستان روشنگر
  • 1
  • 2

ارتباط با ما