جان زنده از ترانه ی روح الامین شده
صحرای خشک چشمه ی عین الیقین شده
دشت غدیر کعبه ی اهل یقین شده
گلخانه ی ولایت حبل المتین شده
مولا علی (ع) امام همه مسلمین شده
عیدی شیعه آیه ی اکمال دین شده