مراسم افطاری دبستان

زمان : یک شنبه 31 تیر ماه 1394 مصادف با چهارم ماه مبارک رمضان 1436
ساعت : 19 الی 21:30

منتظرتان هستیم.